Styrelsen

Medlem Namn Tel
Ordförande Jenny Oljemark-Ojala 050 307 8828
Vice ordförande Annelie Huhtaoja  
Styrelsemedlem Aki Pääkkö  
Styrelsemedlem Sandra Jensen  
Styrelsemedlem Sandra Jansson-Skogster  
Styrelsemedlem/Sekreterare Jessica Bärlund 0400 352 727
Kassör Gia Sund  
Suppleant Sofia Olenius  
Suppleant Ben Wickström  

 

Hembygdens Vänner i Paipis r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.